Tutoriály a Rady

Základy první pomoci na pracovišti – Jak poskytnout první pomoc

Jan Havlík
6 min. čtení
24. 4. 2024
Základy první pomoci na pracovišti – Jak poskytnout první pomoc

Cítíte se v práci bezpečně? Kdyby se cokoliv stalo vám nebo vašim kolegům, dokázali byste správně reagovat? Bezpečnost pracoviště neurčuje pouze správná výbava, ale také dobře proškolení zaměstnanci. Znalost základních principů první pomoci je důležité nejen ve vaší práci, ale také v běžném osobním životě. Pojďme se společně podívat na základy poskytování první pomoci v různých situacích a připravme se na jakýkoliv krizový moment.

Povinnost poskytnout první pomoc

Poskytnout první pomoc je vaše povinnost i v případě, že si nejste jistí, zda děláte správné kroky. Vždy je lepší jednat, i když nejistě, než nezasáhnout vůbec.
V České republice existuje jasný legislativní rámec týkající se povinnosti podání první pomoci. Jedním z hlavních právních předpisů je zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, který stanovuje povinnost každého občana poskytnout první pomoc a určuje podmínky, za jakých by měla být první pomoc poskytnuta. Odmítnutí poskytnout první pomoc může být potrestáno odnětím svobody až na tři roky.

Zaměstnavatel má zároveň povinnost zajistit bezpečnost pracoviště a to zahrnuje pravidelné školení zaměstnanců v oblasti první pomoci, vybavení pracoviště potřebnými zdravotnickými prostředky a zajištění přiměřených ochranných pomůcek.

TIP: Kdo má nárok na osobní ochranné pracovní pomůcky?

Osobní ochranné pracovní pomůcky (nástroje, zařízení nebo oblečení) jsou navržené k ochraně pracovníků před různými riziky na pracovišti. Pracujete v prachu, špíně nebo vlhku? Hučí kolem vás hlasité stroje? Využíváte při práci chemikálie? Pro každou práci existuje spolehlivá ochrana. OOPP by měly být poskytovány zaměstnavatelem zdarma a zaměstnanci jsou povinni je používat v souladu s předpisy. Přečtěte si podrobně, zda máte nárok na OOPP v tomto článku.

Základy první pomoci

Pojďme si připomenout, jak postupovat při poskytování první pomoci. Každá krizová situace si vyžaduje specifické řešení, ale základní postup, jak správně reagovat, je pro všechny tyto chvíle stejný:

Základní postup poskytnutí první pomoci:

 1. Zhodnoťte situaci.
 2. Myslete na vlastní bezpečnost.
 3. Přivolejte pomoc.
 4. Poskytněte první pomoc

Karta první pomoci od OFFICEO

Mějte tento postup stále na očích. Vytiskněte si zdarma naši kartu první pomoci a umístěte ji do kanceláře, zasedačky, skladu nebo jinam ve firmě tak, aby byla všem na očích.

Jak poskytnout první pomoc

První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému, nemocnému či jinak ohroženému člověku před tím, než převezmou zraněného do péče profesionální zdravotníci. Tato pomoc se týká nejen problematiky poranění či nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postižených osob nebo svědků události.

Jak tedy nejlépe postupovat v případě krizové situace?

1) Zhodnoťte situaci

Jestliže se ocitnete v rizikové situaci, ze všeho nejdříve si celý prostor a celou situaci dobře prohlédněte. Zkuste odhalit, jak k neštěstí došlo, a tím se vyhnout dalším případným rizikům. Zkontrolujte také počet lidí a rozsah jejich zranění. Prohlédněte také okolí místa či jiné aspekty situace.

2) Zajistěte vlastní bezpečí 

Abyste mohli podat první pomoc, je potřeba jednat pohotově, ale zároveň byste měli zůstat v klidu a bezpečí. Nemůžete pomáhat, pokud je ohroženo i vaše bezpečí. A proto se vždy chovejte rozvážně a podle rizik situace přizpůsobte své jednání.

3) Zavolejte pomoc

Pokud je to možné, přivolejte si na pomoc někoho, kdo je na blízku. Úkoly si poté můžete rozdělit a lépe situaci zvládnout. Zároveň také přivolejte záchrannou službu nebo jinou odbornou pomoc. Záchrannou službu volejte v případech ohrožení života, při vážných zraněních, ale také pokud si nejste jisti, jak postupovat, nebo v jak vážném stavu se zraněný nachází.

Co říct při volání záchranky:

 • své jméno a příjmení,
 • co se stalo, počet zraněných, závažnost zranění,
 • místo nehody, jaká je přístupová či příjezdová cesta.

Dále hovor řídí dispečer, naslouchejte a nechte se vést pokyny. Neukončujte hovor jako první, zůstaňte na příjmu.

4) Poskytněte první pomoc

Jakmile zjistíte život ohrožující stav, vážné či jiné zranění, poskytněte první pomoc a udržujte stabilizovaný stav zraněného až do příjezdu záchranné služby.

Poskytování první pomoci na pracovišti

Způsoby poskytování první pomoci se výrazně liší podle druhu pracoviště a s tím spojených rizik. Například v průmyslových zařízeních může být nejčastějšími úrazy poranění způsobená stroji nebo chemikáliemi, což vyžaduje znalost specifických postupů a technik poskytování první pomoci. Naopak v kancelářském prostředí se častěji setkáváme s problémy, jako jsou záchvaty nebo srdeční problémy. Proto je klíčové, aby zaměstnanci byli školeni v oblasti první pomoci specifické pro své pracoviště a aby pracovní prostředí bylo vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením.

Resuscitace – první pomoc při zástavě dechu a krevního oběhu

Kardiopulmonální resuscitace (KPR), také známá jako CPR:

Nedýchá? Necítíte puls? Ihned začněte resuscitovat!
Resuscitace neboli masáž srdce spojená s umělým dýcháním je soubor úkonů, jejichž cílem je ve fázi klinické smrti zajistit postiženému v životně důležitých orgánech náhradní oběh okysličené krve. Je velmi důležité provádět ji včas, před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

Kdy resuscitovat?

Resuscitaci provádíme v případě, že:

 • postižený je v bezvědomí,
 • postižený nereaguje,
 • postižený nedýchá,
 • postižený dýchá lapavě,
 • nenahmatáme puls.

Postup resuscitace:

 • Zakloňte hlavu tahem za bradu a tlakem na čelo.
 • Zkontrolujte průchodnost dýchacích cest, případně vyčistěte dutinu ústní.
 • Jestliže je k dispozici, použijte automatický defibrilátor (AED).
 • Začněte provádět masáž srdce v kombinaci s umělým dýcháním.
 • Stlačujte hrudní kost asi o 5–6 cm, 100 až 120 stlačení za minutu.
 • 30 STLAČENÍ: 2 VDECHY
 • Resuscitujte až do příjezdu odborné pomoci nebo dokud postižený nezačne jevit známky života.

První pomoc při bezvědomí

Jak poznám, že je někdo v bezvědomí?

 • Postižený nereaguje na zevní podněty (oslovení, zatřesení, bolestivý podnět).
 • Postižený má povolené svaly.

Jaká rizika vznikají v bezvědomí?

 • Zapadnutí kořene jazyka,
 • vdechnutí žaludečního obsahu,
 • zástava ostatních životních funkcí – dýchání a oběhu,
 • podchlazení,
 • zranění hlavy v důsledku pádu.

První pomoc při bezvědomí

 • Zakloňte postiženému hlavu.
 • Zkontrolujte dýchání a přivolejte odbornou pomoc.
 • Jestliže postižený dýchá, udržujte záklon hlavy až do příjezdu záchranné služby.
 • Jestliže nedýchá, zahajte resuscitaci.
 • Zkontrolujte další možná zranění a udržujte postiženého v komfortním prostředí.

První pomoc při dušení

Záchranku volejte v případě, kdy je postižený neschopný mluvit, kašlat, dýchat nebo ztrácí vědomí.

 • Jestliže postižený kašle, snažte se nabídnout mu podporu – pomozte mu vstát, předklonit se, případně ho poklepejte mezi lopatky.
 • Gordonův manévr: Jestliže kašel přechází v sípání, proveďte Gordonův manévr – udeřte postiženého v předklonu vícenásobně mezi lopatky.
 • Heimlichův manévr: V případě, že se příznaky nezlepšují nebo zhoršují, provedeme Heimlichův manévr – postavíme se za postiženého, jednu ruku sevřeme v pěst a přiložíme mezi dolní konec hrudní kosti a pupek. Druhou rukou obejmeme osobu, uchopíme pěst druhé ruky a 5x silně stlačíme nahoru a dovnitř.
 • Tyto dva manévry opakujeme, dokud neuvolníme dýchací cesty.
 • V případě ztráty vědomí začneme resuscitovat.

TIP: Jaká je povinná výbava lékárničky?

Věděli jste, že každá společnost má povinnost mít na pracovišti lékárničku, ať už je předmět podnikání firmy jakýkoliv? A víte, co vám v ní kromě „povinné výbavy“ nesmí chybět? My to víme a po přečtení našeho článku to budete vědět také.

První pomoc při infarktu

Infarkt myokardu je důsledek nedokysličování srdce, čímž dochází k poruše jeho činnosti. Čím déle infarkt trvá, tím se zvyšuje rozsah poškození srdce a riziko náhlé zástavy oběhu. Proto je nutné ihned poskytnout první pomoc.

Příznaky infarktu:

 • bolest na hrudi (tupá, tlaková, svíravá či pálivá bolest za hrudní kostí),
 • vystřelování bolesti zpravidla do levé paže, krku, čelisti, zad,
 • bolest trvající déle než 15 minut.
 • Další doprovodné příznaky: pocení, bušení srdce, akutní dušnost, nevolnost, zvracení, neklid, úzkost či zmatenost.

Infarkt první pomoc:

 • Ihned volejte 112, každou minutou se zhoršuje srdeční činnost.
 • Podpořte dýchání: uvolněte oděvy v oblasti krku či hrudi a zajistěte dostatek čerstvého vzduchu.
 • Umístěte postiženého do polohy v polosedě a zabraňte dalšímu pohybu.
 • Pokud je to možné, podejte postiženému potřebné léky.
 • Kontrolujte stav postiženého a komunikujte s ním až do příjezdu záchranné služby.

První pomoc při panické atace, úzkosti a psychickém zhroucení

Psychické zhroucení nebo také nervové zhroucení se může projevovat formou panické ataky nebo úzkostí. Tento akutní stav je zpravidla vyvolán dlouhodobým stresem nebo psychickým tlakem. Postižený v době ataky zažívá akutní stavy intenzivní úzkosti, strachu (také o život), beznaděje či ztráty kontroly.
Je nutné tento akutní stav psychického zhroucení brát zcela vážně a poskytovat okamžitou první pomoc. Při jakýchkoliv potížích nebo jestliže se stav postiženého nezlepšuje, volejte linku první psychické pomoci 116 123.

Příznaky panické ataky a psychického zhroucení:

Tělesné příznaky:

 • svalový třes,
 • nadměrné pocení,
 • zrychlený dech a tep,
 • hyperventilace,
 • tlak nebo bolest na hrudi,
 • silné bušení srdce,
 • nevolnost, závrať, pocit na zvracení,
 • návaly chladu či horka.

Duševní příznaky:

 • strach o život,
 • pocity beznaděje,
 • pocity silné úzkosti,
 • stres z maličkostí,
 • pocit ztráty kontroly,
 • katastrofické myšlenky.

První pomoc při panické atace:

 • Promluvte: Citlivě se pokuste oslovit postiženého a nabídněte mu svou pomoc. Respektujte jeho potřeby, někdy potřebuje mluvit s někým jiným apod. Počítejte s odmítnutím nebo uhýbáním. Mluvte klidně, trpělivě, snažte se citlivě naladit. Vyhýbejte se negativním a stresovým tématům, ujišťujte, že každá situace má řešení.
 • Podepřete: Odveďte postiženého z místa, kde je více lidí či podnětů, posaďte ho a dopřejte mu pevnou oporu zad (opřete o zeď, nebo podepřete vlastním tělem), tímto se dotyčný může uzemnit.
 • Připomínejte realitu: Komunikujte s postiženým o základních věcech, ptejte se na jeho jméno, co se stalo, jak se jmenujete vy, kde se nacházíte apod. Mluvte o pozitivních věcech a zkuste postiženého vracet k logickému uvažování (řešením jednoduchých hádanek apod).
 • Podpořte: Dopřejte dotyčnému pocit bezpečí, pocit, že i toto je normální. Naslouchejte mu, ujistěte ho, že i tato situace má řešení.Připomínejte mu jeho blízké lidi.Oceňte, jak situaci dobře zvládá a jak doteď dokázal vše řešit. Připomínejte jeho vlastní psychickou sílu.
 • Pečujte: Vytvořte bezpečný prostor, podejte něco k pití, dopřejte čerstvý vzduch nebo dle jeho potřeb zabalte do deky. Nevyhýbejte se fyzickému kontaktu – pohlaďte po ramenou, obejměte. Ptejte se, co dotyčný potřebuje. Pomožte zklidnit dech – nahlas pomalu počítejte a vyzvěte postiženého, aby dýchal s vámi: „Nádech – jedna, dva, tři… Výdech – jedna, dva, tři.“
 • Předejte: V klidu se s postiženým domluvte na dalším postupu, kontaktujte jeho nejbližší a předejte ho do jejich péče. V komplikovanějších případech volejte linku první psychické pomoci 116 123 a společně hledejte nejlepší řešení a možnost předání postiženého do odborné péče.

OFFICEO vám přináší obrázky první pomoci a karty první pomoci zdarma ke stažení. Doporučujeme obrázky barevně vytisknout, zalaminovat a umístit ve firemních prostorách tak, aby byly stále na očích.

KARTA PRVNÍ POMOCI – ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
KARTA PRVNÍ POMOCI – RESUSCITACE
KARTA PRVNÍ POMOCI – PRVNÍ POMOC

Jan Havlík

Online Marketing Specialist

Honza za své dlouholeté působení ve společnosti nasbíral mnoho zkušeností nejen se sortimentem. Zajímají jej moderní technologie a ekonomie. Nejraději tráví čas ve vodě plaváním, volným potápěním, také jezdí na kole.

Každý pátek vám pošleme nové články do e-mailu

Buďte v obraze, přihlaste se k odběru novinek e-mailem a ZÍSKEJTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN!. Nebojte, váš e-mail nikomu jinému nedáme a budeme vám posílat jen novinky z Officeo magazínu.

Začít odebírat novinky

Další oblíbené články