Tutoriály a Rady

Firemní zaměstnanecké benefity: Jak přilákat zaměstnance a jak si je udržet?

Gabriela Tomková
6 min. čtení
28. 6. 2024
Firemní zaměstnanecké benefity: Jak přilákat zaměstnance a jak si je udržet?

Trh práce je rok od roku konkurenčnější. Pokud se pohybujete v náboru zaměstnanců dáte nám jistě za pravdu. Najít kvalifikované pracovníky je problematické pro více než dvě třetiny zaměstnavatelů. Klíčové je ale nejen přilákat talentované zaměstnance ale také si je udržet. Zaměstnanecké benefity v tom hrají nemalou roli. V následujícím článku si shrneme nejzajímavější poznatky z aktuálních průzkumů týkajících se pracovních benefitů a zkusíme společně zjistit jak v současnosti vypadá ideální balíček firemních benefitů.

Obsah článku:

 1. Co jsou zaměstnanecké benefity a jaké přinášejí výhody?
 2. Nejběžnější zaměstnanecké benefity v Česku
 3. Očekávání a požadavky zaměstnanců na pracovní benefity vs. realita
 4. Není benefit jako benefit
 5. Aktuální trendy v oblasti firemních benefitů
 6. Jak v současnosti vypadá ideální balíček zaměstnaneckých benefitů?

Co jsou zaměstnanecké benefity a jaké přinášejí výhody?

Jedná se o dodatečné výhody které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům nad rámec jejich základního platu a současně nad rámec státem stanovených povinností. Příklady běžných zaměstnaneckých benefitů mohou být životní pojištění příspěvky na důchodové spoření nebo stravenky mezi v současnosti žádané pracovní benefity patří flexibilní pracovní doba home office a vzdělávací programy.

Výhody pracovních benefitů pro zaměstnavatele:

 • Přilákání talentů: Atraktivní balíček benefitů může pomoci firmám přitáhnout talentované pracovníky a to i v případě že nabízená mzda je o něco nižší než u konkurenčního zaměstnavatele.
 • Udržení zaměstnanců: Zaměstnanci kteří jsou spokojeni se svými benefity jsou méně náchylní k odchodu do jiné firmy. Tím se snižuje fluktuace a zvyšuje loajalita.
 • Zvýšení produktivity: Benefity které podporují zdraví a pohodu zaměstnanců jako jsou ergonomické pracoviště nebo příspěvky na sportovní aktivity mohou vést ke zvýšení produktivity a snížení nemocnosti zaměstnanců.
 • Posílení firemní kultury: Benefity které podporují týmovou spolupráci a pozitivní pracovní prostředí mohou posílit firemní kulturu a zlepšit atmosféru na pracovišti.

Výhody pracovních benefitů pro zaměstnance:

 • Finanční zajištění: Příspěvky na penzijní připojištění životní pojištění nebo stravenky pomáhají zaměstnancům pokrýt část svých režijních nákladů.
 • Work-life balance: Flexibilní pracovní doba možnost práce z domova a dovolená nad rámec zákona přispívají k lepšímu vyvážení pracovního a osobního života.
 • Osobní rozvoj: Vzdělávací programy a školení umožňují zaměstnancům rozvíjet své dovednosti a kariérně růst.
 • Zdraví a pohoda: Příspěvky na sportovní aktivity zdravotní péče nebo wellness programy podporují fyzické a duševní zdraví zaměstnanců.
Muž pracující na počítači dává high-five malému chlapci sedícímu u vedlejšího stolu, oba pracují v domácí kanceláři

Nejběžnější zaměstnanecké benefity v Česku

Které benefity jsou v současnosti nejběžnější a které nejžádanější? A jak se jejich nabídka mění podle aktuálních trendů a požadavků zaměstnanců? Podle nedávného průzkumu společnosti ČMKOS o zaměstnaneckých benefitech poskytuje většina českých zaměstnavatelů (93 %) svým zaměstnancům alespoň jeden benefit. Průměrně firmy nabízejí pět různých benefitů.

Mezi nejrozšířenější zaměstnanecké benefity u nás v současnosti patří:

 • Příspěvek na stravování (77 %)
 • Dovolená nad rámec zákona (66 %)
 • Příspěvek na penzijní připojištění (48 %)
 • Příspěvek na rekreaci (46 %)
 • Flexibilní pracovní doba (45 %)
 • Home office (42 %)
 • Vzdělávací programy a školení (39 %)
 • Příspěvek na dopravu (30 %)
 • Sick days (25 %)
 • Příspěvek na sport a zdraví (22 %)

Očekávání a požadavky zaměstnanců na pracovní benefity vs. realita

Podle průzkumu agentury Randstad Employer Brand Research z roku 2023 68 % Čechů vnímá mzdu a benefity jako nejpodstatnější motivaci k práci. Zároveň 72 % zaměstnanců považuje při výběru zaměstnavatele za důležité nepeněžní benefity současně ale celých 82 % zaměstnanců ocení materiální a peněžní benefity. To naznačuje že zaměstnanci kladou vysoký důraz na benefity které jim poskytují skutečnou hodnotu a zlepšují jejich životní standard.

TIP: Příjemné a komfortní podmínky v kancelářích mohou snížit využívání home office.
Zaměřit se na funkčnost každodenních detailů nemusí být vůbec od věci. Není třeba se hned chlubit tím, že flipcharty a zásobníky tiskáren u vás v kancelářích mají vždycky dostatek papíru, že tabule s kvalitním povrchem se dají pohodlně smazat, že fixy píší, ani že sehnat barvu do tiskárny není u vás záležitost s termínem vyřízení v rámci týdnů. Stačí se postarat, aby vše fungovalo, jak má a věřte, že zaměstnanci to ocení.

Realita nabízených firemních benefitů

Přestože v nabídkách firem najdeme celou plejádu benefitů ne všechny z nich plně odpovídají očekáváním zaměstnanců. Dobrá zpráva je že firmy si začínají potřebu revoluce v oblasti firemních benefitů uvědomovat. Podle průzkumu EY vnímá téměř polovina českých firem nespokojenost zaměstnanců s úrovní odměňování a nabídkou benefitů v práci. Méně dobrou zprávou je že ač jsou zaměstnavatelé připraveni provádět změny ve svých benefitních schématech více než tři čtvrtiny z nich pouze v případě že to nezvýší jejich finanční zatížení.

Aktuální situaci navíc ještě komplikuje vládní konsolidační balíček který vzešel v platnost začátkem roku 2024. Ten upravuje daňové podmínky pro zaměstnanecké benefity a firmy si tak pro zachování stávajících benefitů musely sáhnout hlouběji do kapsy. Ty které více financí vynakládat nechtěly nebo nemohly jednoduše některé benefity zaměstnancům přestaly poskytovat.

Rozdíly mezi nabídkou a poptávkou zaměstnaneckých benefitů:

 • Finanční benefity: Zatímco zaměstnanci často požadují prémie a bonusy firmy se zaměřují více na benefity typu příspěvky na stravování nebo penzijní připojištění.
 • Flexibilita: Ačkoliv 42 % firem nabízí home office často je to jen na vyžádání nebo v omezeném rozsahu. Zaměstnanci by však preferovali větší flexibilitu.
 • Zdravotní benefity: Mnoho zaměstnavatelů nabízí příspěvky na sport ale zaměstnanci by ocenili širší spektrum zdravotních benefitů včetně prevence a wellness programů.
 • Vzdělávání a rozvoj: I když mnoho firem poskytuje školení zaměstnanci by uvítali individuální přístup a možnost volby kurzů podle svých potřeb.
Manažerka ve středním věku v business oblečení maže tabuli a má soustředěný výraz.

Není benefit jako benefit

Čaj a káva na pracovišti? V kancelářích dnes už samozřejmost. Ani dalšími podobnými “benefity” jako jsou firemní notebook, telefon nebo pracovní ochranné pomůcky, zaměstnavatelé v inzerátech nijak zvlášť neohromí, mnohdy spíš naopak. Když ale některá z těchto samozřejmostí přestane fungovat, zaměstnavatel to pocítí. Podobné nedostatky mohou výrazně ovlivnit spokojenost zaměstnanců, a přestože to nejsou benefity v pravém slova smyslu, firmy by investice do nich neměly podceňovat.

Pracovní prostředí a jeho komfort hrají zásadní roli ve spokojenosti zaměstnanců a jejich výkonu. Nedostatek přirozeného světla, špatná ventilace nebo nefunkční vybavení mohou značně ovlivnit pohodu zaměstnanců. Podle průzkumu společnosti McKinsey & Company je důvodem odchodu mnoha zaměstnanců právě nevyhovující pracovní prostředí, které zahrnuje nejen fyzické podmínky, ale také dostupnost potřebného vybavení a celkovou atmosféru na pracovišti.

Aktuální trendy v oblasti firemních benefitů

Personalizované balíčky benefitů

Více než polovina (54 %) firem věří že zaměstnanci by byli spokojenější pokud by měli možnost si benefitní schéma nastavit dle vlastních potřeb což ukazuje na rostoucí trend individualizace benefitů.

Neomezená dovolená měsíc v roce remote sabatikl

Neomezená dovolená a možnost práce na dálku po dobu jednoho měsíce v roce jsou stále populárnější benefity které poskytují zaměstnancům větší flexibilitu a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Sabatikl umožňuje zaměstnancům dlouhodobější volno pro osobní nebo profesionální rozvoj což zvyšuje jejich loajalitu a spokojenost.

Udržitelnost a ekologické benefity

Roste nabídka benefitu zaměřených na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Firmy pro své zaměstnance umožňují příspěvky na ekologické dopravní prostředky podporu recyklace na pracovišti a další ekologické iniciativy což přispívá k lepší firemní kultuře a atraktivitě zaměstnavatele.

Volno na dobrovolnickou činnost

Některé firmy začínají nabízet placené volno na dobrovolnickou činnost což podpoří zapojení zaměstnanců do komunitních aktivit a zvyšuje jejich spokojenost a pocit smysluplnosti práce.

Speciální benefity pro ženy

Firmy nabízejí benefity zaměřené na specifické potřeby žen jako jsou programy pro zdraví žen podpůrné služby pro matky a flexibilní pracovní doba pro rodiče což zvyšuje atraktivitu zaměstnavatele pro ženskou pracovní sílu.

Muži a ženy pracující společně na zalesňovací akci, sází stromky a obnovují lesní porost v krásném slunečném dni

Jak v současnosti vypadá ideální balíček zaměstnaneckých benefitů?

Jak by měl vypadat ideální balíček zaměstnaneckých benefitů, který přiláká nové talenty a udrží současné zaměstnance spokojené a motivované? Klíčovými prvky stávají flexibilita, finanční stabilita a individuální přístup. Home office, flexibilní pracovní doba a personalizované balíčky benefitů hrají mezi zaměstnaneckými výhodami prim.

Zdravotní a finanční benefity jsou dalšími důležitými pilíři. Prémie, bonusy, příspěvky na zdravotní péči a sportovní aktivity, stejně jako kurzy a školení pro profesní rozvoj, jsou pro udržení spokojených zaměstnanců nezbytné. Kvalitní pracovní prostředí, které zahrnuje ergonomické vybavení a dobře vybavené kanceláře s funkční technikou a občerstvením, také výrazně přispívá k celkové spokojenosti zaměstnanců. Firmy, které investují do těchto oblastí, mohou očekávat vyšší míru angažovanosti a produktivity svých zaměstnanců.

Použité zdroje:

 1. Manpowergroup employment outlook survey (2021), dostupné online: ManpowerGroup Report
 2. Průzkum byl realizován v rámci ustanovení §320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2023, projektu ČMKOS s názvem Sociální dialog a benefity: změny na pozadí pandemie covid-19. Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR, dostupný online: ČMKOS Průzkum
 3. EY HR Průzkum, Průzkum v oblasti odměňování a zaměstnaneckých benefitů mezi HR zástupci vybraných českých společností, dostupné online: EY HR Průzkum
 4. McKinsey & Company, dostupné online: McKinsey Report
 5. CBIZ, dostupné online: CBIZ

Gabriela Tomková

Product Manager

Ráda vaří a když jí zbyde čas vedle výchovy syna, ráda se proběhne nebo si vyjde na výlet do přírody.

Každý pátek vám pošleme nové články do e-mailu

Buďte v obraze, přihlaste se k odběru novinek e-mailem a ZÍSKEJTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN!. Nebojte, váš e-mail nikomu jinému nedáme a budeme vám posílat jen novinky z Officeo magazínu.

Začít odebírat novinky

Další oblíbené články