Tutoriály a Rady

Co je to facilitace a jak moderovat?Facilitační techniky, pravidla a pomůcky

Luboš Dostál
5 min. čtení
9. 12. 2022
Co je to facilitace a jak moderovat?Facilitační techniky, pravidla a pomůcky

Každá pracovní schůzka by měla mít jasnou osnovu, program a cíl. Pokud tomu tak není, plýtváte časem svým i svých kolegů. Představte si, že byste na meetingu s celým týmem měli čas zjistit, kdo se jak má, dokázali probrat všechny důležité body a dokonce získali zpětnou vazbu k dané schůzce. Zní to jako sci-fi? Naučte se základy facilitace a vaše pracovní jednání budou maximálně efektivní.

Co je to facilitace?

Facilitace je způsob vedení diskuze, díky němuž můžeme dosahovat vyšší efektivity při jednání v týmu a zároveň respektovat potřeby všech zúčastněných. Tato metoda se skládá z mnoha technik, postupů a návodů pro řízení komunikace ve skupině lidí.

Jaké potřebujete pomůcky?

Ujistěte se, že máte veškerou kancelářskou výbavu, kterou budete pro facilitování meetingu potřebovat. Níže najdete seznam nejčastějších pomůcek pro moderování diskuze:

FAQ Facilitace

Co dělá facilitátor?

Facilitátor usnadňuje interakci mezi lidmi nebo skupinami. Jeho úkolem je vytvořit vhodné prostředí pro produktivní diskuzi a spolupráci, zabezpečit, aby všichni mohli vyjádřit svůj názor, a pomoci dosáhnout stanovených cílů.

Jak facilitovat?

Facilitace zahrnuje několik aspektů, včetně vytvoření příznivého prostředí, stanovení jasných cílů, řízení průběhu setkání, kladení otázek, poskytování zpětné vazby a řešení konfliktů.

Co to je moderace?

Moderace se týká dozoru a řízení komunikace v konkrétním kontextu, jako jsou online diskuse nebo veřejné akce. Moderátor zajišťuje dodržování pravidel, odstraňuje nevhodný obsah a udržuje řád v diskuzi.

Osnova pracovní schůzky podle facilitačních technik

Naučte se dodržovat tuto jednoduchou osnovu ať už máte jednání ve třech, nebo setkání celého týmu. V tomto návodu uvádíme také nejvhodnější techniky, které lze použít pro facilitaci jednotlivých částí schůzky. Tyto techniky najdete podrobně popsané v druhé polovině článku.

1) Icebreaker

Na začátku každé schůze zjistěte, jak se jednotliví účastníci meetingu cítí a s čím přicházejí. Dopřejte každému členovi týmu prostor, aby vyjádřil své pocity nebo potřeby, které aktuálně prožívá. Díky tomu se dozvíte důležité informace, které by mohly ovlivňovat průběh celého jednání. Jednoduchou technikou, jak nechat promluvit každého a zároveň neztrácet čas, je metoda TALKING STICK. Můžete si například odpovědět na dvě jednoduché otázky:

 • Jak se cítím tady a teď?
 • Je něco, co mi brání se plně soustředit na tuto schůzku?

2) Potřeby

Zjistěte, jaké mají jednotliví účastníci týmu potřeby, které je důležité řešit. Z těchto potřeb následně budete skládat program schůze. Můžou to být návrhy dalších plánů, konkrétní komplikace v běžících kampaních nebo třeba návrhy pro zlepšení pracovního prostředí. Ideální technikou pro zjišťování potřeb je MAPOVÁNÍ. Ta vám pomůže vytvořit seznam základních bodů, které je potřeba aktuálně probrat.

3) Priority

Nyní zjistěte, jakou mají jednotlivé úkoly prioritu. To zjistíte nejlépe facilitační technikou BODOVÁNÍ. Základní témata tedy obodujeme a zjistíme tak jejich důležitost.

4) Plán

Ze seznamu vyberte body, které mají nejvyšší prioritu a které na této schůzce musíte nevyhnutelně probrat. Určete pořadí právě podle jejich důležitosti. Ke každému bodu přidělte množství času, které mu na této schůzi můžete věnovat. Nezapomeňte vyhradit pár minut na závěr schůze pro zpětnou vazbu. Vše si přehledně napište na flipchart, tabuli nebo velký papír, aby každý zúčastněný přesně věděl, kde se právě nacházíte a kam směřujete.

5) Role

Rozdělte si v týmu tři základní role, které budete při meetingu potřebovat:

 • Facilitátor: řídí a moderuje diskuzi, rozhoduje o použití různých facilitačních technik.
 • Časoměřič: měří a hlídá čas, který je pro jednotlivé body určený, hlásí zbývající čas.
 • Zapisovač: zapisuje výsledky hlasování, výsledná rozhodnutí a jiné důležité informace, které ze schůzky vyplynou.

6) Jednání

Samotný průběh jednání řídíme podle předem vytvořeného plánu a časových úseků, které jsme si nastavili. Při diskuzích můžete využívat jednotlivých facilitačních technik, které popisujeme níže.

7) Zpětná vazba

Na závěr schůze je dobré shrnout vše, co jste s kolegy na tomto setkání prošli, a zjistit, jak je kdo spokojený s výsledkem práce. Váš týmový zapisovač tedy může přečíst své zápisky a každý člen se může vyjádřit k průběhu a výsledku meetingu.

Facilitační techniky na pracovní schůzku

Je důležité, aby všichni v týmu znali techniky, které se facilitátor chystá použít. Jestliže tedy s moderováním schůzky teprve začínáte, nezapomeňte na začátku vždy jednotlivé činnosti vysvětlit a zdůraznit pravidla.

TALKING STICK

Tato technika je skvělá na úvod jakékoli schůze nebo naopak na závěr pro zjištění zpětné vazby. Základem je tzv. mluvící předmět. Tento předmět –⁠ může to být například propiska –⁠ koluje v kruhu. Kdo talking stick právě drží, ten má právo mluvit. Na začátku určíme, kolik času má každý na svůj projev, a tento čas poté dodržujeme. Následně položíme jednu nebo více otázek, na které má každý odpovědět.

Pravidla techniky TALKING STICK:

 • Mluví jen ten, kdo má talking stick.
 • Neskáčeme do řeči, nereagujeme, nedáváme rady.
 • Mluvím jen tak dlouho, jak jsme se dohodli.
 • Mluvit můžu a nemusím.
 • Naslouchám, když mluví někdo jiný.
 • Facilitátor má právo zasáhnout v případě nedodržení pravidel.

MAPOVÁNÍ

Díky této technice můžete snadno zmapovat a zesumarizovat potřeby týmu, důležité úkoly nebo jakékoliv informace, ve kterých si chcete udělat pořádek. Dá se říct, že tímto vytváříte pomyslný týmový mind map.

Jak na techniku MAPOVÁNÍ:

Pro tuto techniku budeme potřebovat samolepící bločky. Každý člen týmu dostane tři samolepící papírky. Na každý papírek napíše odpovědi na otázku, která je na začátku položena. Například: „Jaké tři problémy v tomto projektu jsou pro tebe aktuální?”

Následně každý z týmu přečte své odpovědi nahlas a nalepí je na tabuli nebo prosklenou zeď. Pokud je vaše odpověď podobná té, kterou na papírku nalepil kolega před vámi, jednoduše svou odpověď nalepte hned vedle. Takto se vytvoří tematická hnízdečka.

Na závěr facilitátor vybere několik základních témat, která z průzkumu vyplývají.

SEMAFOR

Tato technika je v základu podobná MAPOVÁNÍ, přidává však možnost zpětné vazby, tedy hodnocení. Při technice semafor používáme tři barvy samolepících bločků: růžový, žlutý a zelený. Díky této metodě můžeme hodnotit například poslední rok v práci, uzavřený projekt nebo jinou uběhlou etapu. Díky semaforu zjistíme pozitiva, možnosti ke zlepšení i nedostatky daného tématu. S těmito informacemi můžeme dál pracovat.

Pravidla a průběh semaforu:

Každý v týmu dostane 3 papírky od každé barvy. Na růžové papírky píšeme nedostatky, na žluté nápady na zlepšení a na zelené pozitivní stránky projektu. Následně vše nalepíme na tabuli a zesumarizujeme jako u předchozí techniky.

BODOVÁNÍ

Díky bodování zjišťujeme důležitost jednotlivých témat. Postup je jednoduchý. Na flipchart nebo na tabuli si napíšeme základní témata, která mezi sebou chceme porovnat. Dále rozdáme každému členovi týmu tři samolepící papírky, magnetky, nebo záložky. Ty budou sloužit jako body. Každý má možnost přiřadit své body jednomu, dvěma nebo třem tématům, která jsou podle něho důležitá. Na závěr můžeme seřadit témata dle počtu bodů, které se u nich sešly.

TIP:

SAMOLEPÍCÍ PAPÍROVÉ ZÁLOŽKY

Máme pro vás skvělý tip z praxe. Při metodě bodování se nám nejlépe osvědčilo použít samolepící záložky. Nejen, že mají ideální tvar pro toto použití, ale je také možné sehnat balení s větší barevnou škálou. Tím zajistíte každému členovi týmu vlastní barvu bodů a celý proces bodování bude naprosto přehledný.

HLADINA

Tuto techniku používáme, když chceme rychle a beze slov zjistit, jaký mají jednotliví členové diskuze názor nebo vztah k tématu. Když facilitátor vyzve skupinu, každý ukáže rukou určitou výšku od země, která vystihuje jeho vztah k problematice.

Příklad facilitační techniky HLADINA:

Tým se rozhoduje, zda budou dále spolupracovat s partnerem, který dlouhodobě nesplňuje zadané úkoly dle předchozí dohody. Facilitátor zastaví diskuzi a navrhne: „Prosím ukažte hladinu vaší spokojenosti se spoluprací s tímto partnerem.” Každý účastník schůze se tedy může rychle vyjádřit a zapisovatel si poznamená výsledek.

Nemáte co ztratit!

Buďte pokrokoví a zkuste zařadit facilitační techniky do své prezentace. Nejen, že se předvedete před šéfem i před týmem jako zkušení moderátoři diskuze, zároveň získáte užitečné informace od celého týmu. Většina moderních firem si dnes velmi cení zaměstnanců, kteří dovedou efektivně pracovat se skupinou lidí a tím rozvíjet nové projekty. Tak se osmělte a jděte do toho!

Luboš Dostál

Luboš Dostál

Product Specialist - Furniture

Luboš je expert v oblasti nábytku do kanceláře. Ergonomii pracovního místa si oblíbil natolik, že je dnes jeho koníčkem. Volný čas věnuje rodině nebo aktivnímu odpočinku. Baví ho fotbal, tenis a kolo.

Každý pátek vám pošleme nové články do e-mailu

Buďte v obraze, přihlaste se k odběru novinek e-mailem a ZÍSKEJTE 10% SLEVOVÝ KUPÓN!. Nebojte, váš e-mail nikomu jinému nedáme a budeme vám posílat jen novinky z Officeo magazínu.

Začít odebírat novinky

Další oblíbené články